13_945

(13.943)                 (13.944)
Adrianus               Zandvl. Anna Isabella II
    HOOGAERDEN     1-6-        DE BEUKELAER
geb.Putte 26-7-1799    1843    geb.Nw.Vossemeer 1-1-1819
ovl.Zvl. 20-12-1850          ovl.Zvl.25-12-1846
                          kraambed 
      Petrus Johannes De Beukelaer(vader bruid)
      Joh.Baptist De Beukelaer
handwerker
________________________________________________________
    

    Maria Catharina  = 14.721
    ged.Oorderen 7-7-1844
    ovl.na 1865
    
    infans thuis gedoopt en
    ovl.Zvl. 24-12-1846              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1