13_895   

                   (13.408)
                   Anna Maria VAN DE MOER
                   geb.Zvl. 1798
                   ovl.Zvl. 11-3-1838
                   ongehuwd,won.in Berendrecht (mogelijk is de overledene Anna Dympna van de Moer i.p.v. Anna Maria zoals de inschrijving in het begrafenisboek luidt.
Haar doop is in het Zandvlietse register in 1798 niet te vinden.)

___________________________________________________________

?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1