13_880

(12.206)                 (14.128)
Servatius I              Zandvl. Maria Josepha
    VAN DE BOSCH    9-5-      VAN SUNDERT
geb.Stabroek 7-7-1811   1839    ged.Zvl. 28-11-1807
ovl.Zvl. 13-6-1886            ovl.Zvl. 17-11-1844
      Joh.Franciscus Van de Bosch (vader br.gom)
      Albertus De Backer (12.621)
Staat in de Zandvlietse
Recruteringslijst van 1831
als in actieve dienst.
_________________________________________________________  

    Joanna Catharina       Joh.Franciscus Vande Bosch
    ged.Zvl. 21-11-1840        (vaders vader)
    ovl.        Zvl. 27-1-1841 An. Cornelia Symons(dochter
                     broer moeders moeder
                     = 13.85)

    Anna Cornelia   = 15.63
                   Petrus Van de Bosch
    ged.Zvl. 20-5-1843        (vaders broer)\
    ovl.na 1876          Anna Cornelia Van Mol
                     (13.931)

=====================================================
(12.206)                 (8.786)
Servatius  I               Anna Cornelia
    VAN DE BOSCH    Zandvl.          CRAANEN
    2e huw.      4-11-   geb. Ossendrecht 30-1-1805
ovl.Zvl. 13-6-1886          1845 ovl.Zvl. 30-12-1875
      G.E.Verbeek (koster = 12.280)
      Joh.Bapt.Van de Bosch
___________________________________________________________
              

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1