13_875

Franciscus BROUWERS
geb.Bergen op Zoom 1809
ovl.Zvl. 8-2-1836
        ongehuwd
___________________________________________________________
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1