13_828

Sebastianus DIETVORST
geb.Bergen 1805            
ovl.Zvl.14-8-1834
    ongehuwd
___________________________________________________________
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1