13.810


(11.561)
Rev.Dom.Josephus 
   VAN DE ELSACKER
ged.Zvl. 8-6-1755(311).
ovl. Deurne/Borgerhout ca.20-2-1833
begr.Zandvl. 23-2-1833
________________________________________________________
    In 1780 wordt hij vermeld als priesterstudent
.
    Priester gewijd 31-12-1780

    vice-pastor in Herenthals

    1794 : rector in Turnhout.

    overleden in Deurne/Borgerhout

    23-2-1833 begraven in zijn geboorteplaats Zandvliet.


      *****(orig.28-8-1997)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1