13_792

(13.47)                (12.262)
Joannes Baptist IV     Zandvliet Anna
    CHARTON      22-7-1835   LAANEN
ged.Zvl. 11-4-1804          geb.Woensdr. 25-10-1797
ovl.Zvl. 26-4-1887            WD 6 II 462)
(Staat in de Recruteringslijst      ovl.Zvl. 28-4-1836
1831 als kleermaker, 1m67,
ongehuwd, vrijstelling 
wegens broederdienst
huw.get.kerk: David II Charton (broer br.gom = 13.783)
      Petrus Johannes Van Meir
              (man zus bruid = 8.825)
Hij was voorzitter kerkbestuur t/m april 1879 (werd toen 75 jr.)
=====================================================

(13.47)                (16.768)
Johannes Baptist III    Stabroek  Maria Constantia
    CHARTON      27-8-1837   DELIE
     2e huw.           ged.Stabroek 2-2-1800
                       naaister
huw.get.N.S.        David II Charton (als boven)   
      Jan De Cock, 60 jr.., schoenmaker (stiefvad.bruid)
      Lambert De Lie, 43 jr. schoenmaker (broer bruid)        Adr. Verhoeven, 36 jr., arbeider (zwager bruid)
_________________________________________________________

    N.N. (door vroedvrouw gedoopt)
    geb/ovl.Zvl. 10-7-1838

    Ludovicus II    = 16.223  Petrus Johannes De Wek ?
    ged.Zvl. 26-7-1839      Barbara Charton
    ovl. na 1892           (vaders zus)

              *****
(orig.12-12-1909)
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1