13_791

(12.628)               (15.394)
Adrianus II ROMMENS    Zandvl.  Anna CorNELia
ged.Zvl. 30-12-1810     10-2-    VERSCHUREN
ovl.Zvl. 18-5-1873      1837   geb.Berendr. 20-12-1812
(Staat in de Recruteringslijst      ovl.Zvl. 19-2-1875
1831 als reserve.)
       August Van Eeckeren
       Egidius G. Verbeek (koster (12.280)
________________________________________________________-

    Maria Josepha         Johannes Verschueren
    ged.Zvl. 19-7-1837      Maria Josepha Aerts
    ovl.na 1859(get.doop broertje)

    Johannes Baptist       Joh.Bapt.Rommens
    ged.Zvl. 16-8-1840        (vaders broer = 8.823)
    ovl.             An.Cornelia Eynens ?

    Jacobus      = 14.766  Jacob Joossens(12.299)
    ged.Zvl. 15-5-1843      Anna Cornelia Deckers
    ovl.na 1875(get.14.868)      (12.339)

    Adrianus Franciscus        Adrianus Koninks    ged.Zvl. 8-8-1846  (12.343)
    ovl.             Anna Cath.Beukelaer

    Adrianus Franciscus        Adrianus Rommens 
    ged.Zvl. 22-10-1849        Ma.Catharina Van         ovl.  Dooren

              ZIE VERVOLGBLAD13.791 - VERVOLGBLAD


    Anna Isabella   = 14.868  Joannes Cornelis Geerts
    ged.Zvl. 21-11-1852        (14.463 ?)
    ovl.na 1875          Isabella Jansens

    Josephus           Jacobus Rommens
    ged.Zvl. 19-12-1859        (broer dopeling)
    ovl.             Maria Josepha Rommens
                   (zus dopeling)


      *****?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2