13_52

(13.325)                 (12.675)
Johannes Cornelis II         Joanna Catharina II
     CARPENTIER    Zandvl.      MONTRE
ged.Zvl. 28-9-1774(347)  10-4-   ged.Zvl. 23-11-1780(365)
ovl.Zvl. 29-9-1841    1804    ovl.Berendr.15-6-1816
                       sectie 1 nr.2
      Simon Lambrechts (stiefvader br.gom)
      Joh.Baptist Montre (vader bruid)

(Staat in de Recruteringslijst
1831 als arbeider, 1m73
gehuwd met kinderen)
___________________________________________________________

    Adriana Francisca =13.857
    ged.Zvl. 3-11-1805      Joh.Bapt.Montre (alsboven)
    ovl.Zvl. 13-8-1871      Adriana Carpentier
                     (vaders zus)

    Anna Dympna          Joh.Jacobus Lambrechts
    ged.Zvl. 1-8-1807       Anna Cornelia Soetendael
    ovl.               (moeders moeder)

    Johannes Baptist   = 14.398 Joh.Baptist Traets(12.694)
    ged.Zvl. 24-9-1808      Isabella Montre (moeders
    ovl.Zvl. 22-7-1893        zus = 13.224)
    (Staat in de Recruteringslijst 
    1831 als arbeider. 1m70,
     ongehuwd, def.vrijgesteld)
    


(orig.23-10-1998)


                   ZIE VERVOLGBLAD

13.52 - VERVOLGBLAD

    Petrus Johannes        Joh.Baptist Van der Stee
    geb.Zvl. 19-1-1810        (14.418)
    ged.Zvl. 20-1-1810      Joanna Cleiren (13.337)
    ovl.Lillo 5-6-1839
Van zijn ovl. is een akte opgemaakt te Lillo 6-6-1839 door Cor. Snacken 23 jr, bakkersgast (12.340) en Joh.Cornelis De Jongh jr., 29 jr, chirurgyn
(13.191). Hierin staat dat op een stuk land onder Lillo ovl. is: Joh.Bapt.Carpentier - moet zijn : Petrus Johannes
    geboren 28-2-1810 - moet zijn 19-1-1810.

In het kerkelijk begrafenisregister wordt vermeld :
Die 5ta Junii (1839)
hora 11a matutina inventus est mortuus Petrus Johannes filius leg: 
Joannis Cornelii Carpentier et Anne Cornelie Montre, natus in Santvliet
hora 10a vespertina 19a Januarii 1810.
Verosimilitia precedente morte turbine trimboque obrutus, suffocatus est unius buca distantia a Santvliet.
Vlg.Ted & Ge : "Zeer waarschijnlijk is hij voorafgaand aan zijn dood overweldigd door een storm (trimboque ?) en op een korte .afstand (buca ?) van Zandvliet verstikt."
Ook in deze kerkelijke akte staat een fout : de moeder van de overledene is NIET Anna Cornelia maar moet zijn Joanna Catharina Montre.d

(Waarschijnlijk is het gezin rond 1811 verhuisd naar Berendrecht)


    Cornelis
    geb.Berendrecht ? 1811
    ovl. na 1844(get.13.856)
    (Staat in de Zandvlietse Recruteringslijst
    1831 als dienstplichtig)

    Johannes      = 13.856
    ged.Berendrecht 4-10-1813
    ovl.Zvl. 26-12-1871


(orirg.8-10-1996)             *****


                   
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 3