13_51

(11.966)
Isaac CLAESSEN            Isabella Francisca
geb.Stabroek 1756             JANSENS
ovl.Zvl..4-2-1834           geb. ca. 1760 ?
              ovl. voor 1797
=====================================================

Isaac CLAESSEN            Johanna SEGERS
     2e huw.           geb. ca. 1770 ?
ovl.Zvl.4-2-1834           ovl. na 1797

___________________________________________________________

    Henricus
    geb.Stabroek 2-10-1797    
    ovl. na 1831
    (Staat in de Zandvlietse Recruteringslijst
    van 1831 als arbeider, 1m71,
    geh.met kinderen.)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1