13_461

(12.753)               (12.271)
Jacobus VI JACOBS     burg.:   Joanna VAN HERTSEN
ged.Zvl.6-7-1772(342)   Zandvl.  ged.Zvl.27-8-1773(345)
ovl.Zvl.22-2-1812     1-6-    ovl.Zvl. 7-12-1849
      1798
                   (13 prairial An VI)
    Jacobus Jacobs ,54 jr, boer (vader br.gom)
    Isabella Van Duynen,48,cafehoudster ( moeder bruid)
    Anton Van Hertsen, 26 jaar, smidsjongen(broer bruid)
boer
__________________________________________________
    
    Johannes Jacobus
    ged.Putte/Zandvl.27-3-1799 (geen getuigen)
    ovl. na mei 1799 

In de Volkstelling van 1799 wordt het gezin vermeld onder 
no.179 als ouders met 1 kind. Ze hadden inwoning van :
 Adrianus Bul, knecht, 20 jr,aankomst 1799
 Jacob Broekhoven, knecht, 18 jr,, aankomst 1781,,
    (zoon uit gezin 12.707)
 Magdalena Feusels, meid, 19 jr,, aankomst1791
    (dochter uit gezin 13.421)
 Maria Anna Gijsels, meid, 19 jr,aank.1799 (onbekend)

Bovendien had men inkwartiering van 4 mannen en 4 paarden. 
 Ze woonden Kerkhof Middelzand no.3.
    
    Joanna IV Cornelia = 12.309
    ged.Zvl.14-12-1800      Petrus Nuyts (12.271)
    ovl.Zvl. 20-10-1834        Joh.Cornelis Jacobs
               (14.297)

              ZIE VERVOLGBLAD13.461 - VERVOLGBLAD
    
    Maria Elisabeth I = 9.256  Anton Van Hertsen(ab.)
    ged.Zvl.19-2-1803       Elizabeth Smits
    ovl.na 1834(get.12.309)      

    Maria Anna          Mathias Pijnen
    ged.Zvl.8-5-1806        (14.297 = als boven)
    ovl.na 1870(get.14.572)    Ma.An. Bogaerts(vrouw
               moeders broer= 13.144)

    Isabella           Petrus Jacobs (11.40 ?)
    ged.Zvl.3-3-1810       An.Cornelia Van Duynen 
    ovl.Zvl. 17-9-1834        (13.337)
         ongehuwd        
==================================================


(12.590)               (12.271)
Johannes Cornelis           Joanna
 STRUYTS  Zandvl.     VAN HERTSEN
geb.Stabroek 1-11-1786   29-6-       2e huw.
ovl.Zvl. 15-3-1873     1813    ovl.Zvl. 7-12-1849
    Adrianus Struyts (vader br.gom)
    Antony Van Hertsen (broer bruid = 13.114)
(Staat in de Recruterings-
lijst 1831 als
boer/stierhouder, 1m76.)
___________________________________________________________

    Petrus Josephus        Petrus Josephus Cleiren
    ged.Zvl.19-10-1814         (13.337 als boven)
    ovl.Zvl. 16-9-1834      Martina Van Meir
               (vaders moeder)
      
              ZIE VERVOLGBLAD 213.461 - VERVOLGBLAD 2

De ouders van vorenstaand gezin verloren binnen enkele weken drie volwassen kinderen : 
  op 16-9-1834 Petrus J.Struyts (20 jaar, ongehuwd)
  op 17-9-1834 Isaabella Jacobs (24 jaar, ongehuwd)
  op 20-10-1834 Joanna Cor.Jacobs (34 jaar, gehuwd met
    Ludo Van den Maegdenberg (12.309)
Bovendien overleed
     op 29-9-1834 Antonius Jacobs (53 jaar).
Hij is een oom van deze 3 kinderen : een broer van hun vader 12.753) 
=====================================================12.590)  (13.246)
Johannes Cornelis STRUYTS Zandvl.  Isabella De NIJS
        2e huw.,  3-9-    ged.Zvl. 14-4-1821
ovl.Zvl. 15-3-1873     1850    ovl. na 1851
       Jacobus Josephus De Nijs (broer bruid)
       Jacobus Joannes Jacobs
___________________________________________________________

    Johannes Josephus       Joh. Cornelis Roeyers
    ged.Zvl. 2-9-1851       Ma.Catharina Adriaensen
    ovl.Zvl. 27-9-1851        (moeders moeder      *****(orig.18-8-1998)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 2