13._455
              (11.900)
Petrus DE LANGH            Isabella WITHAEGHS
geb.Middelburg 1748          geb.Putte 16-2-1755
ovl. 1799/1807            ovl.Zvl.29-3-1810
___________________________________________________________
    Joanna Catharina  = 14.168  Joh.Regenmortels
    geb.Stabroek 29-10-1776      Joh.Catharina Gijsen
    ovl.Zvl. 15-1-1827

    Johannes Baptist  = 16.518  Joh.Bapt.Van derStraeten
    geb.Stabroek 22-12-1777    Ma.Catharina Theunen
    ovl. na 1834(get.13.201)

    Henricus
    geb.Hoevenen 1781
    ovl.Zvl.23-5-1793(656)

    Anna Maria     = 14.229
    geb.Hoevenen 1782
    ovl.na 18125(get.8.853)

    Petrus Johannes        Joannes Hartoghs
    ged.Zvl.17-4-1784(380)       uit Ossendrecht
    ovl.Zvl.12-5-1793(656)    Elis.Doggen;Ossendr. 

    Jacobus            (Joh.Andreas De Ridder
    ged.Zvl.4-2-1786(390)       (Dorothea Driessen
    ovl.Zvl.5-7-1792(656)       =koster + vrouw

    Livinus      = 13.201
    ged.Zvl.27-12-1788(405)      Petr.Johannes Brose
    ovl.Zvl. 28-1-1841      An.Catharina .De Moor 
              (11.96 ?)
              

              ZIE VERVOLGBLAD
(orig.9-6-1994)

13.455  VERVOLGBLAD    

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 wordt het gezin vermeld onder no. 163 als 2 mannen (vader en Joh.Bapt.), 3 vrouwen (moeder, Jo.-Catharina en Anne Marie), en 1 kind (Livinus).

In de Volkstelling van januari 1796 staat het gezin NIET vermeld.

1799 : In deze Volkstelling (gehouden in mei) staat het gezin onder no.728 en bestaat uit de ouders met Marie en Livinus.
Ze woonden Smalle Gelanden en Leege Moeren no.5i 


      *****(orig.9-6-1994)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1