13.431


Franciscus Antonius EISENEGGER    Lucia VAN RIET
geb.Leutkirchen(Z.Wurtemberg)       geb.Poeldijk (Z.Holland)
         1748            1750
ovl.Zvl.10-4-1794(625)        ovl. na 1796

chirurgijn
__________________________________________________________

    Michael Antonius       Michael Ludovicus
    ged.Zvl.8-5-1776(350)       Van Riet
    ovl. na 1794         udis Van Mol
                   (11.908)

    Maria Catharina Barbara    Reinerus Van Riet
    ged.Zvl.24-10-1777(353)      Joanna Maria Ceulemans
    ovl.Zvl.25-7-1778(647)      (122.657) nom. Ma.
                   Margaretha Van Riet

    Maria Anna Theresia        Anton Mennekens ged.Zvl.31-7-1779(358) (13.409)
    ovl.             Ma.Anna Van de Els-
                   acker (11.283)

In 1779 woonde dit gezin 'binnen de veste'.

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 sstaan onder no.203
'1 man en 1 vrouw'. (de moeder met haar zoon ?)

In 1796 , dus als weduwe, was Lucia Van Riet (arbeidster)       inwonend bij Joanna Van de Eynde (zie 12.1043)

      *****

?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1