13_375

(12.598)                 (12.35)
Benedictus              Joanna
    VAN SUNDERT    Ossendr.    VAN DIJK
ged.Zvl.22-3-1777(352)   Hogerh.  ged.Hogerheide 16-11-1784
ovl.Ossendrecht 7-9-1817  16-11/   ovl.Ossendrecht 10-1-1820
              1-12-
              1805
arbeider
voor hun trouwen in 1805 woonden beiden in Ossendrecht
___________________________________________________________

Tussen 4-6-1806 en 4-1-1818 werden in Ossendrecht/Hoogerheide

6 kinderen gedoopt, w.o.

    Joannes      = 14.185
    ged.Hoogerheide 22-3-1808
    ovl.

    Maria Anna
    geb.Hoogerheide 28-8-1810
    ovl.Zvl. 9-9-1831
      ongehuwd

    Catharina
    geb.Ossendrecht ca. 1811
    ovl Woensdrech 17-12-1831
      (dienstmeid)

              ?????


(orig.3-1-1995)
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1