13_338

(11.654)               (13.719)
Petrus Johannes I     getr.   Martina
 WILLEMSE  te       BASTIAENSEN(S)
ged.Zvl.16-6-1787(397)   Beren-   geb.Berendr. 7-10-1797
ovl. Zvl. 5-1-1839     drecht   ovl. Zvl. 16-2-1843
_____________________________________________________
    
    Josephus      = 9.618  Dionisius Eysackers
    ged.Zvl.21-12-1821      Anna Catharina Van ovl.Zvl. 9-9-1885  Meir(13.105)
    (heeft zich jammerlijk opgehangen)

    Joanna Cornelia        Gerardus Willemse
    ged.Zvl.1-4-1824       Jo.Cornelia Bastiaense
    ovl.Zvl.17-9-1829

    Joannes Cornelis  = 12.963  Joh.Cornelis Willemsens
    ged.Zvl.26-5-1826       Anna Catharina Bril
    ovl.na 1852             (14.24 ?)
    (Vlg.Recruteringslijst
    1848 boerenzoon, ongehuwd)
    
    Anna Isabella II  = 11.299  Nicolaas Lambrechts
    ged.Zvl.8-10-1828       Joanna Cath.Van de ovl.na 1850  Wouwer

    Johannes Baptist       Joh.Bapt.Jansen
    ged.Zvl. 4-3-1831       Isabella De Hart
    ovl.


              ZIE VERVOLGBLAD


13_338 - VERVOLGBLAD

    Gerardus Josephus       Gerardus Josephus      ged.Zvl. 6-1-1835  Willem sen
    ovl.             Jo.Cornelia Bastiaensen
                   (moeders zus)
              
    Benedictus          Benedictus Koch(12.329) 
    ged.Zvl. 22-12-1838        Ma.Catharina Palinkx
    ovl.Zvl. 23-12-1838        (13.08)
                   

      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2