13_337

(12.665)                 (12.424)
Petrus Josephus I CLEIREN Zandvl.  An.Cornelia VAN DUYNEN
ged.Zvl. 16-9-1751(304)  11-9-   ged.Zvl. 30-2-1754 sic! (308)
ovl.na 1815(get.13.240)  1781    ovl.Zvl. 5-9-1811
              (812)
      Joannes Van Duynen (vader bruid + schout)
      Petrus Cuylen (man zus br.gom = 13.339)
boer
___________________________________________________________

    Petrus Johannes I       Johannes Van Duynen (a.b.)

    ged.Zvl. 6-1-1783(374)    Maria Cleiren
    ovl.Zvl. 14-4-1811        (vaders zus = 12.148)
      ongehuwd

    Joanna       = 8.839
    ged.Zvl. 1-6-1785(385)    Antonius Schellekens (man
    ovl. na 1820           vaders zus = 12.148 a.b.)
                   Joanna Montre
                     (moders moeder)

    Cornelius           Cornelius Blocken; Ettenhoven
    ged.Zvl. 9-6-1788         (man vaders zus = 10.806)
    ovl.Zvl. 8-10-1811      Isabella Van Duynen
      ongehuwd            (moeders zus = 12.271)

    Joannes Franciscus = 13.240
    ged.Zvl. 14-4-1791(419)   Petrus Cuylen; Berendrecht
    ovl.Zvl. 28-4-1819        (13.339 als boven)
                   Veronic.Van Duynen;Oorderen 
                     (moeders zus = 13.310)


                   ZIE VERVOLGBLAD
(orig.12-10-1999)
13.337 - VERVOLGBLAD

    Joannes Baptist        Cornelis Van Duynen
    ged.Zvl. 26-1-1794(435)      (moeders broer)
    ovl.Zvl. 17-7-1816      Catharina Cleiren
      ongehuwd           (vaders zus = 13.339 a.b.)

1782: Rente 2300 gld. in faveur Elisabeth Huygens, wwe.Sebastiaen Van Duynen, ten laste van bovenstaande gezinsouders.
    (SA Antwerpen, Nots.Smout; dossier 3063; nr.93)

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) wordt het gezin vermeld onder no.60 met 4 mannen, 3 vrouwen en 5 kinderen onder l2 jaar. 
Voorts had men 11 koeien, 1 rund (= melkkoe), 2 kalveren, 2 wagens, 
1 kar en 4 paarden.
Merkwaardigerwijs komt het gezin NIET voor in de Volkstelling van 1796 , terwijl het in die van 1794 en 1799 wel wordt vermeld.
In de volkstelling van 1799  (*) staat het gezin onder no.160 en worden behalve de ouders de volgende kinderen genoemd : P.J., 16 jr, Joanna 14 jr, Cornelis 11 jr, Frans 7 jr en Joh.Baptist 5 jr.
Verder waren inwonend :
    P.F.Hermans, knecht, 19 jr, aangekomen 1795
      (uit gezin 10.891)
    Ant.Boons, 35 jr, aangekomen 1793
      (onbekend)
    P.J.Bries, knecht, 13 jr, aangekomen 1799
      (uit gezin 14.287)
    Ch.Weylans, meid, 25 jr, aangekomen 1798
      (onbekend)
Ook had men inkwartiering van 4 mannen en 4 paarden.
Hun bedrijf lag Kerkhof/Middelzand no.1

    (*) Zie SA Antwerpen - Reeks HN Nos. 128/130.
              *****
    
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 2