13_334

(11.384)                 (8.829)
Lambertus PEETERS     Zandvl.  Anna Cornelia Maria
              19-6-           VAN WELLEN
ged.Zvl.29-10-1775(349)  1804    geb.Berendrecht ca.1777
ovl.Zvl.8-7-1822                ovl.Zvl. 1-8-1849
    Simon Peeters (broer br.gom = 13.250)
    Cornelius Taymans (12.400)
arbeider; een broer van de bruidegom trouwde met een zus van de bruid
zie 13.250.
_________________________________________________________
    
    |Simon            
    [geb.Zvl. 24-2-1805        Simon Peeters (als bov.)
    |ged.Zvl.24-2-1805      Jo.Maria Van Beveren                  |ovl.Zvl.14-3-1805  (13.166)
    |
    |proles
    [geb.  idem
    |ged.door vroedvrouw
    |ovl.Zvl.2-3-1805

    Johannes Baptist II      = 13.784
    ged.Zvl.7-9-1806       Joh.Baptist Roelants
    ovl. Zvl.8-7-1886       (11.961)
                   Maria Elisabeth Jansen

    Petrus Johannes        
    geb.Zvl. 14-1-1-1808
    aangifte door Simon Peeters,
    31 jr en C.Willemsen, 52 jr.\,
    beiden arbeiders       Petrus Johannes Hen  ged.Zvl. 15-11-1808    driks(12.742)
    ovl.Zvl. 7-11-1810      Elisabeth Van Wellen
                      (moeders zus =13.207) 

                   ZIE VERVOLGBLAD

13.334  VERVOLGBLAD

    Cornelis      = 13.785
    ged.Zvl.21-10-1811      Cornelis Van Wellen
    ovl.Zvl. 30-10-1890        (moeders broer)
                   Benedicta Antonia 
                     Van Damme

    Maria Catharina        Petr..Johannes Van Meir
    ged.Zvl. 18-12-1813        (12.635)
    ovl.Zvl. 25-1-1815      Ma.Catharin.Van Wellen
                   (moeders zus)

    |Jacobus      = 12.949  David Withaeghs (man
    |ged.Zvl.30-10-1815        moeders zus = 13.207)
    |ovl.Antwerpen 20-2-1876   Ma. Catharina Goisen ?
    |Staat in de Recruterings-    (14.429)
    |lijst l840, ongehuwd, definitief
    |vijgesteld : onderhoudt weduwe.
    |
    |Joanna Catharina = 14.464  Cornelis Taymans (a.b.)
    |ged.   idem        Jo.Catharina Van Wellen
    |ovl.Zvl. 21-6-1892        (moeders zus=13.250a.b.)

    Petrus Josephus  = 11.293  Petrus Josephus 
    ged.Zvl.5-5-1819         Meylemans (11.301)
    ovl.Zvl. 20-10-1898        Isabella Cuylen
    (Staat in de Recruteringslijst   (13.339)
    1841 zonder details)     


              *****     
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2