13_331           (12.281)
              Maria Catharina II
               CARPENTIER
              ged.Zvl.27-4-1766(329)
              in 1788 wonend te Lillo
              ovl.Zvl. 19-1-1845
___________________________________________________________
    
    Marcus (illeg.)        Joannes Andr.De Ridder
    ged.Zvl.25-4-1788(401)     (koster = 13.353)
    ovl.Zvl.5-5-1788(653)       Maria Anna Huybrechts
               (moeders moeder)
====================================================
Adrianus               Maria Catharina II
 SEBRECHTS         CARPENTIER
geb.Zandhoven 1754            als boven
ovl.Zvl.17-6-1816(Wijk 9 nr.56)      ovl.Zvl. 19-1-1845
aangifte door             (Wijk C nr.46)
Fr.Schippers, 35 jr. (13.127) en     aangifte door zoon Jos.,  J.B.Taymans, 45 jr (14.176) arb., 42 jr. (12.405) en
              Godefroy Kuypers,
              63 jr, wagenmaker
              (13.282)    
____________________________________________________________

    Judoca       = 12.273
    ged.Zvl. 26-9-1798
    ovl. Zvl. 19-1-1843
          ongehuwd
              ZIE VERVOLGBLAD

(orig.16-7-1996)13.331 - VERVOLGBLAD

In de Volkstelling van mei 1799 staat het gezin onder no.40
als aangekomen op 1-11-1798. Ze hadden een dochtertje van 7 maanden en hun adres was Zandvlietsestraat no.8, waar ze samen woonden met het gezin van Van Caem - Jansens 12.624).
    (Zie SA Antwerpen Reeks HN nr. 130

    Josephus      = 12.405
    ged.Berendr.16-11-1802
       (vlg.begraf.akte 26-11)
    ovl.Zvl. 11-2-1869


    Gabriel            Gabriel Van Damme)
    ged.Zvl.22-12-1804      Joanna Maria Van ) 
    ovl.Zvl.11-2-1806         Beveren)   13.166

    Joanna Cathariana       Cornelis Bullens
    ged.Zvl.14-7-1807       Isabella Van Dam
    ovl.Zvl.10-2-1815         (13.333)


      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2