13_33

(12.901)               (13.328)
Petrus Johannes II          Maria Theresia I
   VAN DER STEE     Zandvl.    CARPENTIER
ged.Zvl.23-1-1816     7-11-   geb.Zvl. 15-1-1814
ovl. na 1873(get.14.801)  1839    ovl. na 1876(get.15.216)
(Staat in de Recruteringslijst 1838
als landbouwer, dienstplichtig)
huw.get.B.St. Jacob Huybrechts, 34 jr, hoefsmid, zwager br.gom
       Petr.Joh.Van der Stee, 50 jr, landbouwer, oom br.gom  
       Joh.Jac.Carpentier. 26 jr, schipper te Zvl., broer bruid
       Joh.Cornelis Carpentier, 23 jr, klerk te Antwerpen
  id. kerk :  Joh.Baptist Van der Stee (vader br.gom)
       Cornelius Carpentier
___________________________________________________________

    Joanna Catharina       Petrus Franciscus geb.Zvl. 7-5-1840    Snacken (67 jr=11.140)
    ged.Zvl. 11-5-1840      Cornelis Snacken, bakker
                   (24 jr, diens zoon =
                    12.340)
      Beiden zijn aangevers van de geboorte   bij de Burgerlijke Stand.
              

J.B.v.d.Stee (vaders vader Jo.Cath.Matheeuwse (moeders moeder) ????? ?? 23 oktober 2005 Blad 1