13_315

(12.841)
Franciscus III              Anna Catharina
   VERMEIREN              VERGOUTS
ged.Zvl. 19-6-1755(311)        geb.Wilmarsdonk 1743/56
ovl.Ekeren 26-7-1797         ovl. na 1783
__________________________________________________________

    Petrus Johannes        Martinus Vermeiren
    ged.Zvl. 9-2-1776(350)      (vaders broer ?
    ovl.Zvl. 21-12-1776(646)   Anna Isabella Pilaer

    Johannes Franciscus IV    Joh.Baptist Snoecken
    ged.Zvl. 3-10-1778(355)    Cornelia Vervloet
    ovl.

    Jacoba            Johannes Rommens; 
    ged.Zvl. 3-1-1781(366)      Wilmarsdonk
    ovl.               Jacoba Huygens (12.18)

    Maria Catharina        Petrus Johannes Deckers
    ged.Zvl. 14-5-1783(376)      (11.264)
    ovl.               Maria Catharina Bossijns
                     (12.18 als boven)

Bovenstaand echtpaar liet via Notaris Egidius Constantinus Gerardi, Minderbroederstr.,Antwerpen, in mei 1783 verkopen :
Eene schooone ende welgelegen huysinge. .. . sijnde eene Brouwerije
. . . . genaempt "Den Engel" in de Dorpsplaetse, gequoteerd op de
Caerte No.6, tsaemen groot 163 roeden."

Juffr.Catharina MORETUS, geestelijke dochter te Antwerpen (15.590) tekent op 11 juni 1783 bij bovenstaande Notaris een akte waarbij zij het echtpaar Vermeiren - Vergouts ontlast van een kapitale rente van
3500 Gulden.
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1