13_312

(12.518)                 (12.433)
Johannes Franciscus I         Catharina
    VERMEIREN               BREENS/BRIENS
geb.Antwerpen 1740/1741        ged.Zvl. 11-1-1737(283)
ovl. na 1775               ovl. na 1775
___________________________________________________________
    Petrus Johannes        Petrus Breens (moeders
    ged.Zvl. 8-3-1763(325)      broer = 13.342)
    ovl.Zvl. 11-10-1767(643)   Catharina Van Boven
                     (vaders stiefmoeder)

    Josina            Petrus De Boeck (man
    ged.Zvl. 21-10-1764(327)     moeders zus = 12.794)
    ovl.               Joanna Catharina Stoop(vrouw
                     moeders broer = 12.433)

    Joannes Baptist        Joh.Baptist Schepers (12.382)
    ged.Zvl. 14-8-1766(330)    Helena Vermeiren
    ovl.Zvl. 27-3-1769(643)      (vaders zus ?)

    Petrus Franciscus = 13.360
    ged.Zvl. 29-5-1768(333)    Johannes Baptist Vermeiren
    ovl.Zvl. 29-12-1846        (vaders vader)
                   Anna Brees (moeders zus
                     = 12.794)

1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen wordt de vader genoemd als wonend binnen het Fort.


                   ZIE VERVOLGBLAD
13_312 - VERVOLGBLAD

    Maria Anna          Johan. Franciscus Vermeiren 
    ged.Zvl. 14-4-1770(337)      (vaders neef ? 13.315 ?)
    ovl.               Maria Anna Vermeiren
                     (vaders zus


    Johannes Franciscus II = 14.283
    ged.Zvl. 7-10-1771(339)    Franciscus Linden (12.581)
    ovl. na 1794         Anna Catharina Van de Poel
                     (12.120)

1772 : In de 'Omganck binnen de Fortificatie' wordt het gezin vermeld.

    Maria Catharina        Henricus Bogaerts (man
    ged.Zvl. 22-11-1773(344)     vaders zus (= 12.367)
    ovl.               Maria Anna De Backer (vrouw
                     moeders broer = 13.342)

    Sebastianus Fabianus       Sebastianus Janssens (10.847)
      (roepnaam Janus)       Catharina Van Boven (vaders
    ged.Zvl. 2-3-1775(348)       stiefmoeder (als boven)
    ovl. na 1796(get.13.360)              *****
              
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2