13_303

(11.105)                 (11.415)
Johannes Baptist II    Zandvl.  Anna Isabella I
    THOMAS       9-2 (BS)     GOR(I)SSEN
ged.Zvl. 18-3-1798     13-2(kerk) geb. Lillo 17-1-1800 
ovl.Zvl. 20-10-1831    1824    ovl.Zvl. 15-10-1878
(Staat in de Recruteringslijst
1831 als arbeider, 1m70)
huw.get.B.St.:Petr.Joh.Thomas, 38 jr, arb. (broer br.gom = 14.404)
      Simon Thomas, 29 jr,arb. (broerbr.gom = 12.184)
      Lambert Mijlemans, 26 jr (vriend = 10.1133)
      Georg.Seraph.Van Linden, 24 jr, landbouwer(12.269)
  id.kerk :        Petrus Thomas (broer br.gom, als boven)
      Simon Thomas (boer br.gom, als boven)
______________________________________________________
    
    Joanna Catharina II      = 12.953 Joh.Bapt.Rombouts                   (12.740) 
    ged.Zvl. 29-9-1824      Catharina Gorissen
    ovl.Zvl. 6-9-1896         (moeders zus = 14.304)

    Joannes Baptist VI = 11.530  
    ged.Zvl. 20-9-1826      Joh.Baptist Van Linden
    ovl. na 1869         Jo.Catharina Averens
    (Staat in de Recruteringslijst     ( 12.275)
    1848 als handwerker, 1m57, ongehuwd)

    Petrus Johannes        Petrus Johannes Deckers
    ged.Zvl. 29-10-1828        (13.234)
    ovl.Zvl. 22-8-1832      Anna Catharina Gorissen
                     (als boven)

    Joanna Catharina III       Joh.Baptist Taymans
    ged.Zvl. 17-1-1831        (12.437)
    ovl.na 1862(get.12.953)    Jo.Catharina Thomas
=====================================================
                   ZIE VERVOLGBLAD13.303 - VERVOLGBLAD

(13.42)                (14.304)
Joh.Baptist BASTIAENSE   Zandvl.  Isabella I GORIS
ged.Zvl. 8-6-1806     8-7-         2e huw.
ovl.Zvl. 19-12-1880    1838    ovl.Zvl. 15-10-1878
huw.get.B.St.:Petrus Bastiaense, 27 jr, arb.(broer br.gom)
      Jos.Lud.Govaerts, 33 jr, varkenskoopman
      Joh.Bapt.Me..., 33 jr herbergier
      P.Fr.Wuyts, 22 jr, bakkergast (12.172)
 id.kerk: Petrus Joh.Bastiaense (als boven)
      Franciscus Wuyts; Lillo (als boven)
__________________________________________________________

    Maria Elisabeth(legit.a.) = 14.569
    ged.Zvl. 23-3-1835      Simon Thomas (broer   1e    
    ovl. na 1860           man = 12.184)
                   Maria Elisabeth Taymans   (14.176)


=====================================================

                   (14.304)
Joh.Bapt.VAN DE VELDE   getrouwd  Anna Isabella II SCHOORS
geb.Kalmthout 6-5-1806`   te    geb.Berendrecht 31-12-1802
ovl.Zvl. 2-1-1874     Berendrecht  ovl.Zvl. 27-1-1888
____________________________________________________________

    Johannes
    geb.Berendrecht ? 1825
    ovl.Zvl. 29-12-1853 (ongehuwd)

    Petrus Johannes  = 14.673
    ged.Zvl. 29-8-1832      Petrus Johannes Janssens
    ovl.Zvl. 27-1-1894      Joanna Catharina Janssens

                   ZIE VERVOLGBLAD 2


13.303 - VERVOLGBLAD 2

    Elisabeth     =14.586   Francisc.Van Meir      (13.835)
    ged.Zvl. 15-3-1836      Elisabeth Van de Velde
    ovl.Zvl. 7-4-1879

    Josephus    = 14.629    Cornelis Van Meir (13.754)
    ged.Zvl. 28-9-1838      Joanna Goris (13.781 ?)
    ovl.na 1875

    Angelina     = 14.659  Gulielmus Van Camp
    ged.Zvl. 1-6-1841       Angelina Groffen (8.852)
    ovl.Zvl. 26-9-1865

    Bernardus    = 14.798   Bernardus Schoors (14.394)
    ged.Zvl. 19-6-1844      Sophia Aerts (13219 ?)
    ovl.na 1875
    Als ongehuwde was hij in 1863 grondwerker te Lexy en ook peter bij zijn broer. Ook zijn zus Elisabeth en haar man Fr.van de Wijngaert (14.586) waren in Lexy. Toen die een kind lieten dopen was een zus van Van de Wijngaert meter.
    Waren die zus en haar man Joh.Bapt.Van Meir (14.593)
    ook in Lexy werkzaam ?                *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3