13_273
                   (12.510)
Antonius VERMEULEN     Zandvl.  Anna Catharina I
geb.Steenbergen 1751    6-2-      VAN BROEKHOVEN\
ovl.Zvl. 12-4-1793     1787    ged.Zvl. 31-3-1762(323)
              (820)   ovl.Zvl. 8-2-1839
      Antonius Mennekens (13409)
      Joh.Van Broekhoven (broer bruid = 12.682)
___________________________________________________________

    Anna Isabella   = 14.409
    ged.Zvl. 11-9-1788(403)      Joh.Van Broekhoven (a.b.)
    ovl.Zvl. 6-10-1814      Elis.Lambrechts(11.410)

    Rosalia            Anton Mennekens (a.b.)
    ged.Zvl. 25-7-1791      Ma.Catharina Weylants
    ovl.Zvl. 18-3-1792(655)      (12.682 als boven)

=====================================================
(11.744)                 (12.510)
Petrus Franciscus           Anna Catharina I
    HENDRIKS      Zandvl.    VAN BROEKHOVEN
ged.Zvl. 16-2-1757(314)  11-2-           2e huw
ovl.Zvl. 12-7-1831     1794    ovl.Zvl. 8-2-1839(sec.C 145)
                   aangifte door zoon P.J.,38 jr   en Ant.Rombouts, 45 jr (8832)
                   schoonzoon, schipper.
      Sebstianus Van Broekhoven (broer bruid)
      Antonius Hendriks (vader br.gom)
arbeider, aankomst 3/4/1754 ?
--------------------------------------------------------------------------------------
In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 wordt dit gezin onder no.55 genoemd als 2 mannen, 3 vrouwen, geen kinderen; verder 1 kar, 
1 paard, 3 koeien en 1 rund (= melkkoe).  (*)

(orig.6-1-1996)            ZIE VERVOLGBLAD


13.273 - VERVOLGBLAD
    Joanna Catharina = 8.832   Jacobus Van Broekhoven
    ged.Zvl. 19-12-1794(440)     (moeders broer)
    ovl.Zvl. 10-5-1860      Isabella Hendrikx
                     (vaders zus)

In de Volkstelling van jan.1796 staat het gezin onder no. 650
als echtpaar zonder kinderen (?).  (*)
    Sebastianus          Sebast.Van Broekhoven
    ged.Zvl. 7-10-1797(459)      (moeders broer, a.b.)
    ovl.Zvl. 14-10-1807        Christina Danckers
                     (vaders moeder)
    N.N.        
    geb. 1798/99
    ovl. na 1799
In de Volkstelling van mei 1799 staat het gezin onder no.276
en bestaat dan uit de ouders met 2 kinderen onder 12 jr.
Ze woonden toen Fort no.23.  (*)

    Petrus Johannes        Petrus Johannes Hendriks
    ged.Zvl. 28-7-1800        (12.742)
    ovl.Zvl. 8-11-1870      Anna Catharina II Van
    (Staat in de Recruteringslijst   Broekhoven(11.416)
    1832 als arbeider, ongehuwd,
    1 jaar uitstel wegens onderhoud
    weduwe)

    Rosalia            Petrus Johannes Luyts (man
    ged.Zvl. 8-4-1803         vaders zus = 12.585)
    ovl.Zvl. 27-10-1807        Maria Catharina Wylants
                     (vrouw moeders broer 
                     = 12.682 als boven)

    (*) zie SA Antwerpen - Reeks HN nos. 128/130)

(orig.6-1-1996)
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2