13_263

              Anna Catharina II
                   VAN TILBORGH
              alias HELLEMANS ?
              geb.Berendrecht 1791
              ovl.Zvl. 15-11-1835
___________________________________________________________

    Anna Cornelia II (illeg.)  = 13.868
    geb.Berendrecht 20-11-1817
    ovl.Zvl. 23-12-1880
=====================================================
(13.81)
Gabriel   getr.     Anna Catharina II
    GABRIELS      te        VAN TILBURGH
geb.Putte 16-6-1799    Beren-       als boven
ovl.Zvl. 23-4-1872     drecht   ovl.Zvl. 15-11-1835
(Staatin de Recruterings-
lijst 1831 als arbeider  
lm68, geh.met kinderen)
_____________________________________________________

    Franciscus     = 11.520
    ged.Berendr.22-10-1825    
    (Staat in de Recruterings-
    lijst 1847, arbeider, 1m58)
    ovl.Zvl. 21-4-1870

    Joanna Catharina       Josephus Gabriels
    ged.Zvl.18-12-1828      Joanna Catharina Van   
    ovl Zvl. 12-9-1833.         Tilburgh


              ZIE VERVOLGBLAD

13.263 - VERVOLGBLAD

    Maria Catharina II      = 9.686 Godefridus Gabriels
    ged.Zvl. 25-1-1832      Anna Cornelia Van 
    ovl.na 1877            Tilborgh (halfzus      
                   dopeling)

    Johannes Cornelis = 16.613
              Jo.Cornelis Van Tilborgh
    ged.Zvl. 29-5-1835      Joanna Catharina Smits
    ovl. na 1846(get.13.868)


      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2