13_257

(12.650)                 (12.420)
Martinus II CABUS     Zandvl.  Joanna Maria I REYNEN
ged.Zvl. 2-7-1785(386)   1-5-    geb.Berendrecht 4-12-1788
ovl.Zvl. 10-1-1828 (Wijk 9)      1812 ovl.Zvl. 5-12-1866
aazngifte door J.B .Van Dooren, 69 jr,
arb., b uur en P.Fr.Snacken, 5r4 jr,
gem.secr.(11.140).
      Judocus Cabus (vader bruidegom)
      Joh.Bapt.Bossijns (man zus br.gom = 13.229)
horlogemaker
__________________________________________________________

    Isabella
    ged.Berendrecht 15-12-1813  
    ovl.Zvl. 4-12-1893
       ongehuwd

    Anna Catharina        Carolus Bremdonck
    ged.Zvl. 18-10-1814       Isabella Van Dooren
    ovl.Zvl. 14-9-1846         (12.717)
      ongehuwd

    Anna Cornelia   = 13.916
    ged.Zvl. 16-1-1816      Joh.Baptist Bossijns (man 
    ovl. Zvl. 4-3-1882        vaders zus = 13.229)
                   Anna Catharina Reynen

    Martina            Joh.Bapt.Aerts (12.114 ?)
    ged.Zvl. 7-5-1818       Anna Catharina Maes
    ovl.na 1850(get.13.916)       (vaders stiefmoeder)

                   ZIE VERVBOLGBLAD
(origf.13-10-1997)

              


13.257 - VERVOLGBLAD

    Helena II     = 8.792
    ged.Zvl. 13-2-1820      Petrus Josephus Reynen
    
    ovl.Zvl. na 1848       Helena Cabus (vaders zus)


    Petrus Johannes  = 14.993
                   Petrus Johannes Cabus
    ged.Zvl. 7-10-1823      Ma.Elisabeth Mathijssen
    ovl.na 1886(get.15.128)

    Bernardus           Bernardus Reynen
    ged.Zvl. 3-12-1825      Anna Cornelia Jansen
    ovl. na 1854(get.13.916)
    (Staat in de Recruteringslijst 1847,
    1m74, verminkte rechterhand)
                               ******
              
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2