13_256

(14.287)               (13.302)
Benedictus         Petronella Theresia
 BRIES   Zandvl.     DE LAET
ged.Zvl.3-10-1800     28-5-   ged.Zvl.22-4-1800
ovl.Zvl. 25-5-1863     1823    ovl.Zvl.8-2-1828
(Staat in de Recruteringe-
lijst 1831 alsarbeider,
1m73, gehuwd.)
          Victor De Laet (vader bruid)
            Joh.Bapt. Bries (broer br.gom =12.258)
__________________________________________________________
    
    Victorianus          Victor.De Laet (a.b.)
    ged.Zvl.22-8-1824       Ursula Gorissen
    ovl.Zvl.27-9-1824        (vaders moeder)

    Johannes Antonius       Joh. .Antonius Bries
    ged.Zvl.20-9-1825          (vaders broer)
    ovl. na 1847         Joanna Janssens
    (Staat in de Recruterings-     (moeders moeder)
    lijst 1847, lm66cm.)

    Isabella           Joh.Baptist Stuer=13.323
    ged.Zvl.4-11-1826       Maria Magdalena    ovl.Zvl. 6-1-1835  De Laet
               (moeders zus)
===================================================
              ZIE VERVOLGBLAD

13.256 - VERVOLGBLAD


(14.287)               (12.749)
Benedictus BRIES      Zandvl.  Ma.Theresia II BOEY
    2e huw.      8-6-    ged.Zvl.10-12-1797
ovl.Zvl. 25-5-1863     1835    ovl. Zvl. 23-3-1882
    Ferdinand Boey (vader bruid)
    Johannes Baptist Bries (broer bruidegom = 12.258 als boven)
___________________________________________________________


Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was in de jaren 1845 t/m 1848 in dit gezin opgenomen moeders moeder (de Weduwe Boey 
= 12.749) tegen een vergoeding van frs. 65 per jaar. 
      *****


?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1