13_250

(11.384)               (8.829)
Simon PEETERS             (Jo)Anna Catharina VAN   WELLEN
ged.Zvl.7-10-1777(353)        geb.Berendrecht 1780
ovl.Zvl. 13-9-1836          ovl.Zvl. 5-10-1835
arbeider    ( 
+++++++++2 broers trouwen met 2 zussen : zie 13.334.)++++++++++
__________________________________________________________
    
    Anna Catharina        Lambertus Peeters
    ged.Zvl.18-5-1803       (vaders broer - 13.334)
    ovl.Zvl.21-11-1823(W 9 nr 92) Anna Catharina Verdijk 
        ongehuwd        (moeders moeder ?) .
    aangifte door vader en J.B.Van
    Dooren, 64 jr, arb.., buur.

    Isabella           Cornelis Van Wellen
    ged.Zvl.23-4-1805          (moeders broer)
    ovl.Zvl.25-1-1810       Isabella Cuylen (13.339)

    Maria Elisabeth I = 12.480
    ged.Zvl.28-7-1807       Antonius Marc
    ovl.Zvl. 11-8-1849      Ma.Elisabeth Van Welle
               (moeders zus = 13.207)

    Judoca            David Withaegs (man
    ged.Zvl.5-8-1809         moeders zus = 13.207)
    ovl.Zvl.22-4-1812       Maria Elisab.Thomas
               (13.266 ?)(orig.26-10-1998)
              ZIE VERVOLGBLAD

13.250 - VERVOLGBLAD

    Gulielmus     = 13.859  Gulielmus De Keyser 
                     (11.966)
    ged.Zvl.8-10-1811       Jacoba Van de Bosch
    (Staat in de Recruterings-
    lijst 1831 als zijnde in
    actieve dienst.)
    ovl.Zvl. 13-10-1894


    Helena       = 12.440  
    ged.Zvl. 25-9-1813      Cornelis Van Welle 
    ovl.Zvl. 6-10-1874       (als boven)
              Helena Driessen (14.411)

    Ferdinand Jacobus
    geb.Berendrecht ? 1817
    ovl.Zvl. 4-5-1826
             ('oud 9 jr')   

    Joannes Franciscus
    geb.Zvl.2-10-1819 (vlg.Recruteringslijst 1841)
    doop in Zvl. NIET gevonden, waarsch.geb.in Berendrecht
    (Staat in de Recruteringslijst 1841,lengte 1m53)
    ovl. na 1852(get.9.259)

    Anna Cornelia   = 9.259
    ged.Berendrecht 8-9-1821
    ovl.Zvl. 25-1-1864

Van dit gezin werden in de Zandvlietse parochieregisters tussen 1813 en 1823 GEEN inschrijvingen gevonden. Ze woonden toen in
Berendrech.


      *****t
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1