13_241

(12.736)          Zandvl.  (11.654)
Dominicus SIMONS      B.St.:   Maria Anna WILLEMSEN
ged.Zvl.31-12-1794(440)  12-8/   ged.Zvl.6-10-1794(438)
ovl.Zvl.8-7-1832      kerk :   ovl.Zvl.4-7-1832 (Wijk 3 nr.14)
(Staat in de Recruterings- 19-8-   aangifte Cor De Jongh, 22 jr
lijst 1831 als arbeider,1m71.     1817 chirurg.leerling (= 13.191) en
kreupele rechterschouder       Fr.Snacken, 57 jr, secr.(11.140)
ovl.aangifte als bij achtgenote.
 huw.get.B.St.:Petrus Koch, 24 jr
       Joh.Bapt.Oomen, 50 jr
       Adr.Wilemsens 35 jr (broer bruid = 13.351)
       Jacobus Van Caem, 28 jr.  
 id.kerk :    Adrianus Willemsen (in 1799 knecht bij 11.916 ?)
       Petrus Koch/Kock (als boven)

____________________________________________________________
    Sebastianus    = 13.920  Sebast.Willemse
    ged.Zvl.14-9-1817         (moeders broer) 
    ovl.Zvl. 12-11-1891        Rosalia Van Caem
(Staat in de Recruterings-         (vaders moeder)
lijst 1840 als vrijgesteld van dienst:
hij onderhoudt wezen en is ongehuwd)

    Joanna Catharina II      = 15.351 Adrianus Klock (13.405)
    ged.Zvl.10-9-1819       Joanna Cath.Huysmans
    ovl.Zvl.5-3-1900          (moeders moeder)

    Isabella      = 11.527  Victor De Laet (13.302)
    ged.Zvl.29-10-1821      Isabella Cabus (vrouw
    ovl.Zvl. 4-5-1893        moeders broer = 13.351)


              ZIE VERVOLGBLAD


13.241 - VERVOLGBLAD
    Maria Helena         Jacobus Simons
    ged.Zvl.27-11-1823       (vaders broer)
    ovl.Zvl.12-7-1832       Ma.Magdalena De Laet
    (ovl.aangifte door          (13.302
    dezelfden als bij de ouders)


    Antonius           Antonius Hermans
    ged.Zvl.5-10-1825       Anna Isabella Van Caem
    ovl.Zvl.7-7-1832        (vaders nicht = 12.228)
    (ovl.aangifte door
    dezelfden als bijde ouders)

    Adriana      = 12.922  Jacob De Haes (man
    ged.Zvl.9-1-1828        vaders zus = 8.842)
    ovl.na 1855          Adriana Simons
               (vaders zus = 13.545
    
    Jacobus            Jacobus van Gool
    ged.Zvl.16-9-1830        (13.269)
    ovl. na 1861(get.15.351)     Joanna Cornelia Simons
              (moeders zus = 9.156)
      *****
N.B. Binnen een week overleden
    de moeder op 4-7-1832 (38 jr)
    Antonius op 7-7-1832 (7 jr)
    de vader op 8-7-1832 (38 jaar)
    M.Helena op 12-7-1832 (9 jr).

De oudste zoon Sebastianus (15 jaar oud) zorgde voor de overige kinderen, t.w. J.Catharina (13 jr)
    Isabella (11 jr)
    Adriana (4 jr) en
    Jacobus (bijna 2 jr).


      *****

              
?? 

 


23 October 2005 13:19


23 October 2005 Blad 2