13_218

(12.719)                 (9.667)
Josephus Gerardus I          Adriana
    VAN DE ELSACKER     Zandvl. MERTENS
ged.Zvl. 10-11-1780(365)  2-7-    geb.Roosendaal 1778
ovl.Zvl. 4-3-1853     1804    ovl.Zvl. 6-8-1846
(Staat in de Recruteringslijst
1831, 1m75, gehuwd,
(glaszetter)
      Adrianus Van de Elsacker (vader br.gom)
      Petrus Johannes Martens
___________________________________________________________

    Maria Theresia        Adrianus Van de Elsacker
    ged.Zvl. 9-5-1805         (vaders vader a.b.)
    ovl.               An.Theres.Roevens (13.43)

    Joannes Wilhelmus       Wilhelmus Martens
    ged.Zvl. 13-8-1807      Joanna Vercammen
is waarschijnlijk dezelfde als
    Joannes Gerardus II
    vlg.Recruteringslijst 1836 :
    geb.Zvl. 1-8-1807
    bakker, 1m60, vrijgesteld in 1839.
    ovl.

    Maria Anna Carolina      = 13.928
    ged.Zvl. 31-7-1810      Petr.Johannes Martens (a.b.)
    ovl.Zvl. 8-5-1897       Maria Anna Van de Elsacker
                   (zus vaders vader 12.620 ?)


                   ZIE VERVOLGBLAD
13.218 - VERVOLGBLAD

    Johannes Baptist       Joh.Arnoldus Van de Els-
    ged.Zvl. 16-11-1812        acker (vaders broer)
    ovl.               Anna Isabella Van de
    (Staat in de Recruteringslijst   Bogaert (11.410)
    1836 met 1 jr.vrijstelling
    wegens broederdienst;
    1837 def.vrijgesteld)       

    Lodewijk Laurentius        R.D. Laurentius Van de
    ged.Zvl. 4-11-1815        Elsacker (broer vaders
    ovl. na 1839           vader = 11.283)
    (toen vrijgesteld wegens   Anna Cornelia Somers
    broederdienst)          (12.666)

    Jacobus            Jacobus Aerts (13.355)
    ged.Zvl. 16-7-1821      Antonia Charton (8.869)
    ovl.

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2