13_19

                   (12.06)
Christiaan              Joanna Catharina
      VAN DOOREN   Ossen-         VAN DER POEL
geb. ca. 1780 ?      drecht   geb. Woensdrecht 21-4-1786
ovl. na 1808             12-3/ ovl. na 1808
              27-3-
              1808
___________________________________________________________ 
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1