13_189


Adrianus ? SUYKERBUYK
geb. ca. 1770
ovl.

Waarschijnlijk is deze man dezelfde 
als die in 1796 intern was bij de
Wed.Van Hertsen - Va n Duynen (12.271)
die een hoefsmederij uitbaatte.
_____________________________________________________


    Christiaan
    geb.Kalmhout
    ovl. na 1831
    (Staat in de Zandvlietse Recruteringslijst
    van 1831 als hoefsmid, dienstplichtig)


              ?????


(oig. 31-12-1994)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1