13_18

                   (12.18)
                   Ma.Catharina I BOSSIJNS
                   ged.Zvl. 27-3-1761(322)
                   ovl.Zvl. 13-4-1835
_________________________________________________________
    
    Aloysius(illeg.)       Joh.Andr.De Ridder
    ged.Zvl. 27-11-1783(378)     (koster = 13.353)
    ovl. voor 1796        Adriana Cleiren
                     (vroedvrouw=11.901)

    Johannes Josephus (illeg.)
    geb. 1786 (geen Zandvliet)
    ovl. na 1799

In de Volkstelling van jan.1796 staat onder no.45 de moeder met 1 kind onder 12 jaar vermeld, inwonend bij haar ouders (12.18).

    Petrus Jacobus        geb.aangifte door Theresia
    geb.Zandvl.19-5-1798       Messemakers (vroedvrouw =
    ged.Putte 21-5-1798        11.10) en echtpaar De Bruyn-
    ovl.               Speltiens(schoenmaker =
                   12.1018).
                   Van de (geheime) dopen in   Putte zijn geen doopgetuigen
                   bekend.

In de Volkstelling van mei 1799 staat de moeder (onder no.582) vermeld met haar 13-jarige zoon Johannes Josephus en nog 1 kind onder 12 jaar.  Ook toen was zij inwonend bij haar vader op Fort no.133

    Voor de Volkstellingen zie SA Antwerpen - Reeks HN nos.129/130.
=====================================================
                   ZIE VERVOLGBLAD
13_18 - VERVOLGBLAD

Michael HERMANS      Zandvl.  Ma.Catharina BOSSIJNS
geb.Berendrecht 1774    28-9-         als boven
ovl.Zvl. 9-3-1847     1806    ovl.Zvl. 13-4-1835
                   aangifte door man en
                   Zach.Tiest, 39 jr, veld-
                   wachter ((13.737)
      Guibertus Schoofs
      Johannes Baptist Hermans
                   arbeidster

=====================================================

                   (13.231)
Michael HERMANS      Zandvl.  Anna Maria ROMMENS
     2e huw,      12-10-   ged.Zvl. 22-3-1791(418)
ovl.Zvl. 9-3-1847     1835    ovl.Zvl. 12-10-1873
      Johannes Baptist Hermans (als boven)
      Josephus Doms (8.872)

=====================================================


              *****

(orig.6-3-1996)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2