13_125

(13.424 ?)         (zus van 14.297 ?)
Antonius SCHENK            Anna Cornelia PEYNEN
geb. 1769/79             geb. 1769/79 
ovl. na 1809             ovl. na 1809
___________________________________________________________

    Sebastianus Gulielmus Antonius
    ged.Essen 8-1-1799
    ovl.Zvl. 11-8-1867
    (Staat in de Zandvlietse Recruteringslijst
    1831 als knecht, 1m66, ongehuwd)
    
    Petrus
    geb.Essen 1809
    ovl.Zvl.18-3-1833
         (ongehuwd)      


      *****


(orig.15-11-1995)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1