13_122

Jacobus OFFECIERS           Adriana SCHRAUWEN
geb. ca.1770 ?              geb. ca. 1770 ?
ovl. na 1795               ovl. na 1795

___________________________________________________________
    
    Joanna Cornelia  = 9.561
    ged.Essen 26-8-1792
    ovl.Zvl. 7-6-1862

    Petrus Johannes  = 11.911
    geb.Essen 18-8-1795
    (Staat in de Zandvlietse Recruteringslijst
    1831 als inwoner vermeld, priester,
    1m70)
    In 1841 wordt hij benoemd tot
    pastoor te Zandvliet.
    ovl.Zvl. 8-10-1863


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1