13_103

Antonius KUYPERS           Paulinea Godefrida
                    VAN (H)EYL
geb. ca. 1750 ?            geb. ca. 1750 ?
ovl. na 1781             ovl. na 1781
___________________________________________________________

    Godefridus     = 13.282
    geb.Kl.Zundert 5-6-1781
    ovl.Zvl.8-12-1867
    (Hij staat in de Zandvlietse
    Recruteringslijst van 1831 
    vermeld als inwoner, gehuwd
    met kinderen, 1m65, definitief
    vrijgesteld.)
    Is wagenmaker.   
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1