12_980
                   (13.891)
Henricus HUYBRECHTS          Joh.Maria VINGERHOEDT
geb...                geb.Oud Lillo 12-1-1786
ovl. voor 1852              ovl. Zvl. 24-12-1852
_______________________________________________________

              ?????

=====================================================

Joannes II SYMONS          Jo. Maria VINGERHOEDT
geb.Lillo 8-10-1800             2e huw.
op 25-8-1839 kleermaker        ovl.Zvl. 24-12-1852
(deed toen aangifte van het         (Wijk C nummer 74)
ovl. van zijn schoonzus Rosalia I   aangifte door man en P.J.
 Vingerhoedt = 13.891)         Luyckx, 37 j r,(13.928)
in 1852 winkelier 
___________________________________________________________

              ?????
                   =====================================================
Joannes II SYMONS     na     Carolina CARES
    2e huw.      1852    geb.
 ovl.Zvl. 18-11-1890(Keyserstr.38)  ovl.na 1890
    rentenier
aangifte door P.Jos.Luyckx,
46 jr en Jo.Cor.Luyckx, 41 jr, (13.928)
beiden broers, timmerman.

__________________________________________________________

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1