12_844
              
                   (zus van 11.719)
Gregorius ROSIERS     Zandvliet Maria OFFERMANS
geb. ca. 1715 ?      3-2-143  geb. ca. 1715 ?
ovl..Zvl.5-8-1747(602)    (792)  ovl.Zvl. 16-11-1747(603)
  (aan de pest ?)             kraambed
      Adam Mijlemans (11.833)
      Cornelius Rosiers

________________________________________________________-

    Gerardus           Cornelis Rosiers (als bov.)
    ged.Zvl. 25-9-1746(298)    Gertrudis Kuyk (11.101)
    ovl.Zvl. 15-1-1748(636)

    Cornelia
    geb/ovl.Zvl. 8-11-1747(635)
                    *****
(orig.10-10-1980)
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1