12_753

(11.40) 
Jacobus I JACOBS      Ekeren   Lucia JASPERS
geb.Woensdrecht      6-7-    geb.Ekeren/Wilmarsdonk
   18-1-1744            1771   1748
ovl.Zvl. 4-10-1807          ovl.Zvl. 8-1-1782(616)

boer en schepen; aangekomen 1771.
___________________________________________________________

    Jacobus VII    = 13.461
    ged.Zvl. 6-7-1772(342)    Jacobus Jacobs (vaders vader)
    ovl.Zvl. 22-2-1812      Conelia Smits (11.912 ?)

    Joanna Petronella = 14.297
                   Jacobus Jacobs (als boven)
    ged.Zvl. 10-6-1774(346)    Joanna Cornelia Jaspers
    ovl. na 1796

    Maria Elisabeth        Johannes Franciscus Jaspers
    ged.Zvl. 19-7-1778(354)    Elisabeth Smits
    ovl.Zvl. 8-1-1781

    Antonius           Antonius Gorisse;Woensdrecht
    ged.Zvl. 10-5-1781(368)    Joanna Catharina Jaspers;Lillo
    Staat in de Recruteringslijst 1831 als arbeider,
    1m75, ongehuwd, heeft vrijstelling.
    ovl.Zvl. 29-9-1834
          ongehuwd

    In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staat het
    gezin onder no.40 als 4 mannen, 2 vrouwen en 1 kind onder 12 jr.         Met 3 wagens, 1 kar, 6 paarden,
     7 koeien, 3 melkkoeien en 2 kalveren
                   ZIE VERVOLGBLAD
(orig.28-12-1995)12.753 - VERVOLGBLAD           


    De Volkstelling van januari 1796  (*) noemt onder no.384
    de vader met zijn 3 kinderen. Bovendien waren inwonend
      Anton Bries, 36 jr, knecht, aangekomen 1782
              (zie 12.1036)
      Cornelia Simons, 18 jr, dienstmeid
              (uit gezin 12.768)


    In de Volkstelling van mei 1799  (*)  worden onder no.602 alleende vader (weduwnaar) met zijn zoon Antonius genoemd.
    Inwonend waren toen :
      Anton Bries, 37 jr, knecht, aangekomen 1791
              (als boven)
      Petrus Nuyts, 38 jr, knecht, aangekomen 1799
              (zie 12.271)
      Anna Verbraeck, 26 jr, meid, aangekomen 1798
              (in Zandvliet onbekend)
      Ma.Aanna Willems, 19 jr, meid, aangekomen 1799
              (in Zandvliet onbekend)


N.B. De aankomstdata zijn onbetrouwbaar : zie bijvoorbeeld Anton Bries die in beide tellingen een ander geboortejaar opgeeft.
Ook het jaar 1799 dat Petrus Nuyts opgeeft is dubieus : we vonden hem in 1790 al als getuige in gezin 12.682 ! 

Volgens de telling van 1799  (*) was het boerenbedrijf gevestigd
op adres Oud Noordland no.2

      (*)  Zie SA Antwerpen - Serie HN nrs.128/130.
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2