12_744
                     (11.378)
Wilhelmus HUYBRECHTS    Ossendr.  Francisca AERTSENS
geb.Woensdrecht ca.1764  23-11-1793 ged.Zvl. 26-12-1759(319)
ovl. 1822/1841       Woensdr.  ovl.Woensdr. 16-11-1797
              9-12-1793
              Zandvliet
                        10-12-1793(829)
    Sebastiaan Huybrechts (oom br.gom ? = 11.378)
    Joh.Baptist Van Hertsen (12.460)
timmerman
1793 wonend Woensdrecht          27-11-1793 borgbrief
1822 wonend Ossendrecht          19-12-1793 te Woensdr.  _______________________________________________________
    Jacobus      = 13.537
    ged.Zvl. 31-8-1794(437)    Cornelis De Wijs (man
    ovl. na 1822           moeders zus = 12.691)
    Zijn doopakte vermeldt    Catharina Voormaat
    dat de ouders in Woens-      (moeders moeder)
    drecht woonden, maar wegens oorlogsomstandigheden tijdelijk
    te Zandvliet verbleven. (Mogelijk de binnentrekkende Franse      
    troepen; Pichegru; 1795 inname van Breda). Moeders ouders en een getrouwde zus woonden in Zandvliet en het was _veiliger daar te gaan bevallen.

    Beatrix III    = 8.838
    geb.Woensdrecht 1796
    ovl. na 1820

    Franciscus
    ovl. na 1820(get.8.838)
=====================================================
                   (11.476)
Wilhelmus HUYBRECHTS         Anna Cornelia DE HERT
       2e huw. ?        ged.Zvl.2-11--1762(325)
ovl. 1822/1841            ovl.Woensdrecht 20-5-1841
___________________________________________________________
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1