12_736

(11.648)               (11.463)
Petrus Johannes SIMONS   (geen   Rosalia Coleta v.CAEM
geb.Ekeren 15-1-1754    Zandvl.  ged.Zvl.7-10-1761(322)
ovl.Zvl.21-8-1809     kerk)   ovl.Zvl. 11-7-1832
  (won.Sectie 9-86)   28-6-     (wijk 3 nr.14)
      1784      aangiftedoor C.De Jong,  22 jr. chirurgie-leerling
              (ex 13.191) en P.Frans
              Snacken, 57 jr, gem.
              secretaris = 11.140)
(trouwdatum vlg.nota in doopboek bij doop van Antonius :
"coram R.D. N.Papenhoven, pastore in agris Goesumis ?"

arbeider, in Zvl. aangekomen 2-5-1775
++++++++++2 broers trouwen met 2 zussen : zie 12.616+++++++++++
__________________________________________________________

    Antonius III (legit.s.) = 13.548 Antonius Simons (vaders
    ged.Zvl.25-4-1784         broer = 12.616)
    ovl.Zvl.22-11-1828      Catharina Smits
                   (moeders moeder) 

    Joanna Catharina I = 13.238  Jacobus Simons
    ged.Zvl.31-8-1785(386)      (vaders broer)
    ovl.Zvl.24-5-1821       Joanna Cath.Van Caem
                    (moeders zus 12.618)

    Anna Maria          Adrianus Simons
    ged.Zvl.23-10-1787(399)    Anna Maria Van Tilborgh;
    ovl.Zvl.22-12-1819 (Sectie 9)   Berendrecht
            ongehuwd, dienstmaagd
    aangifte door P.J.Jacobs, 27 jr,
    wever, en C.de Neijs,66 jr, hovenier

              ZIE VERVOLGBLAD

12.736 - VERVOLGBLAD

    Anna Cornelia I  = 9.156  Petr.Johannn. De Keuster
    ged.Zvl.8-9-1789(409)       Maria Van Caem(moeders
    ovl.Zvl. 8-1-1860          zus = 12.616)
        ongehuwd - Wijk C nr.205
    ovl.aangifte : Ant.Merkaert, 51 jr,
    linnenwever (zwager 13.773) en
    P.J.Luyckx, 44 jr, timmerman (13.928).
    

    Adriana I     = 13.773  Carolus Adriaense &
    ged.Zvl.26-11-1791(422)    Anna Maria Luyts
    ovl.Zvl. 27-11-1874           (= 12.703)

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staat het gezin
onder no.115 als man, vrouw, 5 kinderen + 1 boot.

    Dominicus     = 13.241  
        ged.Zvl.31-12-1794(440)  Dominicus Van Soetedael  
    ovl.Zvl. 8-7-1832         (zoon moeders zus
                   = 12.618)
              Barbara Smits (zus moe  ders moeder = 11.647)

In de Volkstelling van jan.l796  (*) staat het gezin onder no.600 als
    ouders met 6 kinderen (onder 12 jr).

    Isabella      = 8.842  Petrus Nuyts
    ged.Zvl. 3-3-1797(454)      (buur = 11.908)
    ovl. na 1820         Ma. Catharina Rubbens              ZIE VERVOLGBLAD 2
12.736 - VERVOLGBLAD 2


In de Volkstelling van mei 1799  (*) staat het gezin onder no.455 met vader, moeder, Antonius (13 jr), Joanna C. (12 jr), en nog 5 kinderen onder 12 jaar.  Het gezin woonde Fort no.85.

    Jacobus II     = 17.19  Jacobus Van Caem
    ged.Zvl. 10-2-1800      (moeders broer 12.624)
    ovl.Zvl. 21-12-1877        Joa.Maria Huysmans
    (Staat in de Recruteringslijst 1831 (vrouw vaders broer =
    als knecht, 1m69, ongehuwd,   = 12.768)
    dienstplichtig.)


    Maria Catharina        Gerard.Viron (13.379) ged.Zvl. 22-9-1802 Ma.Cath.Carpentier
    ovl.               (13.364)

    Joanna Carolina        Cornelis Van Caem
    ged.Zvl. 30-12-1805         (zoon moeders broer
    ovl.Zvl. 11-9-1807(W 9 nr.85)   = 12.696)
    ovl.aangifte : vader en      Joanna De Laet (11.307 ?)
    C.de Ridder (ex 13.353)


Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen waren er in de jaren 1824/25 in het gezin van deze weduwe twee weeskinderen in de kost :
de 10-jarige Petr.Joh.Slooven en zijn 9-jarig broertje Dominicus (uit
gezin 13.238). De vergoeding hiervoor bedroeg f. 50.-.


    (*) Zie SA Antwerpen - Serie HN nrs. 128/13O

      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3