12_646
              (11.315)
Joannes Franciscus I         Anna Maria
   SCHEPERS       Zandvl.    VAN CAEM
geb.Ekeren 1754       19-6-   geb.Ekeren ca.1765
ovl.Zvl. 7-1-1841     `1786   ovl.Zvl. 7-5-1845
      (819)
    Petrus Van Caem (vader bruid)
    Petrus Weyten (man zus bruid = 12.648)

arbeider, aangekomen 6-5-1783
___________________________________________________________

    Petrus Johannes  = 12.391  Petrus Van Caem (als ged.Zvl. 9-3-1787(395)  boven.)v
         (ab obstetr.)      Anna Catharina Schepers
    ovl.Zvl. 4-5-1859      

    Anna Cornelia   = 8.256
    ged.Zvl.2-8-1788(403)     Petrus Weyten (als     
    ovl.Zvl. 16-2-1864         boven )
              Anna Maria Van Herck
                   (moeders moeder)

    Johannes Baptist       Joh.Bapt.Aertsen            
                   (10.426)  
    ged.Zvl.2-9-1790(414)     Anna Catharina Van
    ovl. na 1799           Broekhoven (13.273)
    
              ZIE VERVOLGBLAD 


12.646   VERVOLGBLAD

    Joannes Benedictus = 8.860
    ged.Zvl.9-3-1792(423)       Benedictus Schepers; 
    ovl. na 1831           Kapellen
                    (vaders broer)
              Ma.Elisabeth Van Caem 
                   (moeders zus=12.648       a ls boven)

In de Volks-en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staat het gezin onder no.118 met 2 mannen, 2 vrouwen en 4 kinderen onder 12 jaar.

    Adrianus      =13,251
    ged.Zvl.24-11-1794(439)    Adrianus Schroeyers
    ovl.Zvl. 13-4-1863      (13.126)
              Barbara Aertsen (11.696)

In de Volkstelling van jan.l796  (*) staat het gezin onder no.255 als man, vrouw en 5 kinderen.

    Johanna            Petrus Schepers
    ged.Zvl.26-11-1796(452)      (vaders broer)
    ovl.Zvl..31-12-1796(659)   Joanna Buermans
                   (12.1024)
      
    Cornelia
    geb. 1798 (niet in doopboek)
    ovl.Zvl.15-10-1800 ("2- 1/2 jaar") 


              
      ZIE VERVOLGBLAD 2 

(oreig.24-10-1997)

12,646   VERVOLGBLAD 2

In de Volkstelling van mei 1799  (*) staat het gezin genoemd onder no.92 als ouders met 4 kinderen : Petrus Johannes, Anna Cornelia, Joh.Baptist en Cornelis.
Hun adres was Zandvlietsestraat no.l6.

    Joanna Catharina       Adrianus Jansen
                    (10.847 ?)
    ged.Zvl.14-11-1800      Jo.Cath.Van Broekhoven
    ovl.Zvl.12-9-1811         (13.273 of 11.416 ?)

    Jacobus Henricus       Jac.Henr.Van Broekhven
    ged.Zvl.2-2-1803        (13.462.)
    ovl.Zvl.25-9-1807       An.Cath.Van Broekhven
                   13,273 a.b.)
    
    Anna Maria          Gerardus Roevens
    ged.Zvl.27-9-1805       Anna Maria Schepers
    ovl.Zvl.10-12-1805        (vaders zus ?)

    Johannes Franciscus II = 13.790
    ged.Zvl.4-8-1808       Joh.Franciscus Wynandts
    ovl.Zvl. 28-4-1839        (12.199)
              Maria Catharina Denis


Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was in 1828 in dit gezin opgenomen de 12-jarige wees Isabella De Boeck (ex 8.856) tegen een vergoeding van f.24 per jaar.

Voor de Volkstellingen zie SA Antwerpen serie HN nos.129/130.

      *****


(orig.27-5-1998)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3