12_575

Judocus VAN DER MEYTEN        
geb.Merksem 1716 of 1736       
ovl.Zvl3-5-1804
________________________________________________

1772 : Bij de Omganck binnen de Fortificatie (*) vinden
we ene Van der Meyten als thuisligger in het gezin
Mathijssen - Sermoon (12.448).                
 1796 : In deze Volkstelling  (*) staat onder no.323
Judocus Van der Meyten genoemd als arbeider inwonend
bij kleermaker Viron - Stroobaerts (13.379).
Zijn leeftijd wordt daar vermeld als 60 jaar.

====================================================
               ( 11.882)  
Judocus VAN DER MEYTEN    geh.    Elisabeth VAN UFFELEN
geb. als boven        tussen  geb.Berendr.ca. 1760 ? 
ovl.Zvl.3-5-1804       1796   ovl.Zvl.10-4-1804
(de begr.akte luidt :    en    (de begr.akte luidt 
88 jr;wedr.Elisab.v.     1799   47 jr;uxor Judoc.v.d.
Uffelen; bapt. et           Meyten.)
invent. in Merkxem)
_______________________________________________________
In de Volkstelling van 1799 (*) staan onder no.264 :
 Judocus Van der Meyten, 60 jr, journalier
 Van der Meyten, femme, 40 jr
 aangekomen 12-5-1749;
 wonend op het adres Fort no.20
 (Op Fort no.2l woonde het echtpaar
 P.J.Van Uffelen X J.Cath.Meylemans (14.303), een broer
 van  Elis.Van Uffelen met zijn vrouw.

(*) Zie SA Antwerpen HN Nrs 125/132)
(orig.15-10-1994)     
      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1