12_574

(12.681)
Joannes Franciscus          Anna Catharina
    DE RIDDER             VAN DE HEUVEL
geb. Wilmarsdonk 1745/54       geb
ovl.Zvl.12-11-1809          ovl. voor 1799

arbeider, aangekomen 5-4-1792
________________________________________________________

    Esther
    geb. 1764/84
    ovl. na 1804 (get.12.172)

    Isabella II    = 14.193 (Rommens)
    geb.Wilmarsdonk 1778
    ovl.Zvl.25-12-1821
    
    Petrus Johannes  = 13.247(Jansen)
    geb.Wilmarsdonk 1786
    ovl.Zvl.6-9-1824
Bij de Volkstelling van 1799 (SA An twerpen - HN nr.130) staat het gezin onder no.261als vader (weduwnaar) met de twee laatstgenoemde kinderen.
Ze woonden Fort no.19.      ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1