12_533 

(12.521)
Norbertus Cornelius NOUWEN N.N.
geb. ca. 1690             geb.
ovl.Zvl. 14-1-1737(599)        ovl.voor 1747
    weduwnaar
Was schout van Zandvliet en Berendrecht;
minstens van 1720 tot 1733 praetor.
__________________________________________________________

    Cornelius Josephus = 12.534
    geb. 1697/1717
    ovl.Zvl. 3-9-1747(603)

    Anna Theresia   = 12.535
    geb.
    ovl. Stabroek september 1747
      aan de pest


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1