12_431
              
(13.26)                  
Petrus Johannes II          Elisabeth
    AVERENS        Zandvl.   VAN DE BIST
ged.Berendr.14-4-1805      13-5-   geb. Berendrecht 17-2-1811
ovl.Zvl. 26-2-1867       1832   ovl. Zvl. 22-2-1839
    Ruyge Heide nr.102
(Staat in de Recruterings-
lijst 1831 als arbeider,
1m70, dienstplichtig)
    Joh.Bapt.Van Nuffelen ,35 jr, arb. (stiefvader br.gom)
    Henricus Alpman , 75 jr (12.705)
    Joh.Bapt.De Backer, 37 jr, arbeider
    Joh..Fr.Willemsen, 75 jr, landbouwer
____________________________________________________________
    Petrus Franciscus = 15.218  Joh.Bapt.Van Uffelen(ab)
    ged.Zvl. 5-4-1836       Isabella Verbist
    (de doopakte geeft als moeder   (moeders zus=9.168 ?)
    "Elis.v.d.Velde;Berendrecht")
    ovl.na 1877
=====================================================
(13.26)                (14.434)
Petrus Joh.II AVERENS   Zandvl.  An. Catharina THOMAS
       2e huw.    20-8-   ged.Zvl. 9-5-1810
ovl.Zvl. 6-2-1867     1840    ovl. Zvl. 13-4-1886
    Ruyge Heyde nr.102
aangifte door zoon Frans, 30 jr, arb.
en Math.Bruyninkx, 53 jr, timmer-
man (9.683)
arbeider                 arbeidster
huw.get.B.St.:J.B.Van Uffelen, 42 jr,(stiefvader br.gom)
       Fr.Van Meir, 28 jr, bakker (kennis br.gom)
       Felicien Jansens, 31 jr, bakker (kennis bruid = 14.399)
       Henricus Janssen, 40 jr, arb. (kennis bruid)
___________________________________________________________
Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was in 1842 in dit gezin opgenomen Joh.Baptist De Boey (ex 12.201) tegen een vergoeding van
frs. 58.
              ?????
      
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1