12_400

(11.763)
Cornelius IV TAYMANS    Zandvliet Anna Cornelia
ged.Zvl. 5-5-1735(280)   14-9-1755   VAN GESTEL
ovl.Zvl. 7-11-1811      (799)  geb.Ettenh/Hoevenen
                     ca. 1730 ?
              ovl.Zvl.11-5-1769(611)
                      kraambed
    Joh.Bapt.Van Broekhoven (man zus moeder br.gom (10.551)
    Cornelius Bal
______________________________________________________
    Anna Catharina        J.B.van Broekhoven
    ged.Zvl. 25-8-1756(313)    Cath.Meylemans    
    ovl.                (10.865 ?)

    Wilhelmus     = 12.573  Mich.v.Broekhoven
    ged.Zvl. 31-10-1758(317)     (10.385)
    ovl.Zvl. 15-9-1807      Cath.Hasenberg
                   (10.381)

    Maria Magdalena        Arnold Hennen(11.676)
    ged.Zvl. 12-6-1761(322)    M.Magd.Van Sittaert
    ovl.               (11.966)

    Ivo        Joh.Hendr.Jansens
    ged.Zvl.16-3-1763(325       (12.757 ?)
    ovl.Zvl. 26-4-1765(642)    Gertr.Taymans(12.407)

    Veronica           Gabr.v.Koekhoven
    ged.Zvl. 3-6-1765(328)      (11.489)
    ovl.Zvl. 8-9-1767(643)    An.Cath.Matthijssen
                   (11.966 als boven)


(orig.14-11-1992)

              ZIE VERVOLGBLAD
12.400 - VERVOLGBLAD

    Maria Elisabeth        Mathias Tomas(broer ged.Zv l. 29-11-1766(330) vad'moeder = 11.85 2) ovl.Zvl. 28-1-1767(642)Elisabeth Thomas (zus
              vad' moeder 10.551 a.b.)

    Gabriel            An.Cath.Matthijssen
    ged.Zvl. 20-2-1768(332)      als boven
    ovl.Zvl. 22-2-1768(643)    geen 2e getuige

    N.N.
    geb/ov.Zvl. 12-4-1769(643)

1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen staat de vader als wonend binnen
    het Fort.

=====================================================

Cornelius IV TAYMANS         Ma.Elisabeth BROOS/
    2e huw.                     BROSE
ovl.Zvl.7-11-1811           geb/Kalmthout 1742
              ovl.Zvl.15-2-1827
________________________________________________________

    Barbara            Willem Van Broekhoven
    ged.Zvl.26-1-1771(338)    (broer man vaders zus
    ovl.Zvl.17-10-1784(618)     10.172)
              Barbara Van Broekhoven     vaders nicht = 11.508)1772: Bij de Omganck binnen de Fortificatie beschikt het 
gezin over 2 koeien en 1 rund (= melkkoe).


(orig.17-5-1993)

              ZIE VERVOLGBLAD 2
12.400 - VERVOLGBLAD 2


    Joannes Baptist  = 14.176
    ged.Zvl.12-11-1772(342)    Joh.Bapt.Dominicus 
    ovl.Zvl.21-22-1829        ( = 11.339 als boven)
              Catharina Denisse(12.700)

    Anna Gertrudis        Cornelis Willemse(11.645
    ged.Zvl.26-1-1775(348)    Anna Catharina Taymans 
    ovl.Zvl.26-3-1778(652)

    Clemens      = 11.56T2
    ged.Zvl.23-12-1777(353)    Joseph Dillien (manvaders 
    ovl.Zvl.30-1-1809          zus = 12.508)
              Helena Taymans

    Cornelius V    = 14.409
    ged.Zvl.26-9-1781(369)    Cornelis De Hert (11.476)
    ovl.Zvl.8-11-1829       Maria Dillien (zus man
               vaders zus = 12.460)In 1781 woonde het gezin op de Zandvlietse Paardenmarkt.
In 1794 Bij de Volks- enBedrijfstelling : 3 kinderen (no.78).
In 1796 bij de Volkstelling (no.156) Jan Bapt., Clemens en
Cornelis, hoewel deze laatste ook als inwonende knecht bij de weduwe De Hert - Jansens (11.476) vermeld staat.
Bij de telling van 1799 (no.463) wordt Clemens niet meer genoemd. 
Het gezin bestaat dan uit 4 personen en hun adres is Fort no.88.

    Voor bovenstaande tellingen zie SA Antwerpen -
    Reeks HN, nos, 128/130.

(orig.17-5-1993)

      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 13:18


23 oktober 2005 Blad 3