12_373

(13.272)
Adrianus BOEYKENS     getr.   Maria Theresia DE KEYSER
ged.Zvl. 13-5-1822     te     geb. Lillo ca. 1825 ?
ovl.Zvl. 14-1-1882     Lillo   ovl. na 1882

___________________________________________________________

    Maria Elisabeth  = 14.924
    ged.Lillo 6-10-1853
    ovl.Zvl. 13-12-1942

    Johannes Baptist  (grootvader van Gh.M.Van Royen)
    geb.Lillo 16-10-1859
    ovl. 1-5-1917

nog meer kinderen in Lillo geboren ?

    Carolina Joanna  = 15.693
                   Johannes Baptist Taymans
    ged.Zvl. 5-5-1864         (broer vaders moeder = 
    ovl.na 1889            12.437)
                   Antonia Carolina
                      De Beukelaer

    Gabriel            Gabriel Embrechts
    ged.Zvl. 20-10-1867        Joanna Catharina Boeykens
    ovl.Zvl. 8-10-1868        (vaders zus)

    Maria Mathilda
    geb. Lillo ? (niet gevonden in Zvl.)
    ovl. na 1879(get.14.924)


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1