12_365


                   (8.837)
                   Joanna Catharina I
                     VAN MEIR
                   ged.Zvl. 25-9-1825
                   ovl.

________________________________________________________

    JohannesBaptist (illeg.)   Johannes Bapt.Van Meir
    ged.Zvl. 17-5-1851        (moeders broer)
    ovl.               Maria Van de Velde
                     (moeders moeder)


12.365 en 12.366 zijn waarschijnlijk twee nichten.
Jo.Cath.I : haar moeder heette Marie Van der Velde en ze had ook een broer Johannes Baptist.                  
Jo.Cath.II had als meter voor haar kind : Veronica, dat kan haar zus geweest zijn.
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1