12_357

(14.121)
Cornelis Henrius           Joanna Catharina(Cornelia?)
    BRIL               VERHOEVEN
ged.Stabroek 9-9-1809         ged.Stabroek 3-1-1810
ovl.Stabroek 27-7-1867        ovl.

___________________________________________________________

    Petrus Ludovicus  = 12.361
    ged.Stabroek 21-9-1855
    ovl.Zvl. 6-11-1945

    Johannes
    geb. 1844 (is boer)
    ovl.


              ?????(orig.6-12-1995)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1