12_342
                          
(13.914)               (13.88)
Jacobus III             Anna Catharina
 HUYBRECHTS         Zand-  ROMBOUTS(B.Stand)
        vliet    HEYLAERT (kerk)
geb.Lillo 7-8-1801      23-4-  ged.Zvl.8-3-1806
ovl. Zvl. 24-3-1843     1830   ovl.Zvl. 15-6-1881
huw.get.:
B.Stand : Ludov.Driessens, 26 jr, zwager br.gom
    Jacob Schroeyers, 40 jr, bakker
    Petr.Joh.Deckers, 27 jr, zwager bruid (13.234)
    Joh.Bapt.Dielis, 30 jr, arb..
id.kerk :  Petrus Johannes Huybrechts
    Petrus Johannes Deckers (13.234, als boven)
arbeider
__________________________________________________________

    Anna Cornelia III = 14.485  P.J.Antonissen, 40 jr,
    geb.Berendrecht 4-5-1833     bakkersgast = 13.842
    ovl.Zvl. 3-3-1870       Zachar.Tiest, veldwachter
                      = 13.737

    Helena II     = 14.655  Cornelis Heylaert
    geb.Zvl. 4-5-1835         (moeders broer)
    (In de doopakte wordt     Helena Huybrechts
    de moeder Anna Catharina     (vrouw vaders 
    HERMANS genoemd)    broer = 13.861)
    ovl.na 1863

    Anna        = 14.625  Ludovicus Driessens
              (man vaders zus=8.511)
    ged.Zvl. 3-7-1838       Anna Heylaert (moeders
    ovl.na 1894            zus = 12.311)

              ZIE VERVOLGBLAD
12_342 - VERVOLGBLAD

    Henrica/Veronica ("Rika")   p:Jacobus Heylaerts
    ged.Zvl. 31-12-1840        (moeders broer)
    ovl.Zvl. 12-11-1843        m:Veronica Huybrechts
              get.geb.aangifte :
              Cornelis Snacken, 24 jr,        bakker (12.340)
              Zacharias Tiest, 44 jr,
              veldwachter(13.737)
De peettante van het kind heette Veronica en die naam staat ook in haar geboorteakte. Vermoedelijk was de roepnaam van die tante "Rika" en daardoor heeft de pastoor het kind in zijn doopboek ingeschreven als Henrica. omdat hij dacht dat die tante voluit zo heette.
Zodoende luidt de geboorteakte "Veronica" en
    en de doopakte "Henrica".


    Martina III    = 14.716  Joh.Bapt.Janssens
    ged.Zvl. 21-7-1842      Martina Rombouts
    ovl.na 1865

      ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1